Magazín CZEDMA

CZEDMA

CZEDMA je zájmové sdružení právnických osob s názvem Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro a bylo založeno jako právnická osoba dle §20f občanského zákona v březnu 2001. Je zapsáno v registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6, pod č.reg. ZS 40/1/01 ze dne 9.5.2001.

plus_cerna.png

Stanovisko CZEDMA ke Kodexu etické obchodní praxe - kriteria pro akce


Kapitola 1: Obecná kritéria pro akce
1.1. Program akce
Program akce by se měl přímo vztahovat ke specializaci a/nebo zdravotní praxi HCP, kteří se Akce zúčastní. U Vzdělávacích akcí organizovaných třetími osobami by měl program výhradně určovat a odpovídat za něj organizátor – třetí osoba.

1.2. Lokalita a místo konání Akce
Lokalita a místo konání Akce by neměly být hlavní atrakcí. Členové musí při podpoře těchto akcí za všech okolností zohlednit případné potenciální nepříznivé vnímání veřejnosti, pokud jde o lokalitu a místo konání Akce.
Tzn.: členové nesmí podporovat akce v atraktivních lokalitách, které jsou primárně určeny pro sport, wellness či kulturní vyžití (zámecké hotely, lázně, golfová hřiště či lyžování, ap).

1.3. Přiměřené pohoštění
Je důležité, aby Členové rozlišovali mezi „pohoštěním“, které je dovoleno, a Zábavou, která dovolena není.
Tzn.: Doprovodná zábava nesmí být součástí odborného programu, její úhrada nesmí být zahrnuta v účastnickém poplatku, ale uhrazena HCP zvlášť.

Kapitola 2: Vzdělávací akce organizované třetími osobami
2.1. Vzdělávací konference organizované třetími osobami
Členové mohou podporovat v penězích a/nebo materiálně Vzdělávací konference organizované třetími osobami:
A) Prostřednictvím vzdělávacích grantů
B) Propagační činností - přijmout nabídku (balíčky) na nabídku propagačních a reklamních služeb, například reklamní prostor pro prezentaci společnosti a jejich výrobků.
C) „Zakoupením“ Satelitních symposií na Vzdělávacích konferencích organizovaných třetími osobami. Členové mohou určit obsah těchto satelitních symposií a odpovídat za výběr přednášejících.

2. 2. Školení o Procesech organizovaná třetími osobami
Členové mohou sponzorovat Školení o Procesech organizovaná třetími osobami, a to buď prostřednictvím Vzdělávacích grantů (v souladu s Kapitolou 4: Granty a charitativní dary) nebo poskytnutím finanční podpory přímo jednotlivým HCP k pokrytí nákladů na Školení o Procesech organizovaných třetími osobami. Členové mohou hradit cestovné, pohoštění a registrační poplatek. Jedná se např. o tzv. aplikační školení.
Tzn.: Členové nesmí podporovat účast jednotlivých HCP na Vzdělávacích akcích, které nesplňují výše uvedené podmínky.

Kapitola 3: Akce Společnosti
3.1. Obecné principy
Členové mohou pozvat HCP na Akce organizované samotnými Členy. Takové akce zahrnují:
- Školení o výrobcích a Procesech a Vzdělávací akce Členů pro HCP
- Prodejní, propagační a jiná obchodní setkání Členů pro HCP.

3.2. Školení o výrobcích, Procesech a Vzdělávací akce
Pro bezpečné a efektivní používání zdravotnických přístrojů a/nebo služeb je umožněno Členům organizovat Školení o výrobcích a Procesech a Vzdělávací akce dostupné příslušným HCP.
Členské společnosti zajistí, že personál provádějící Školení o výrobcích a procesech a Vzdělávací akce má vhodné odborné znalosti k provádění takového školení.

3.3. Prodejní, propagační a jiná obchodní setkání
Kde je to vhodné, mohou Členové organizovat Prodejní, propagační a jiná obchodní setkání, kde je cílem projednat výrobek, jeho vlastnosti a přínosy souvisejících služeb, vést jednání o smlouvách nebo projednat obchodní podmínky. Taková setkání by se měla v zásadě uskutečnit v místě podnikání HCP nebo poblíž tohoto místa.
Tzn. Není možné, aby v případě prodejních, propagačních či jiných setkání s HCP (bod.3.3) byla Členy poskytnuta podpora ohledně cestovného nebo ubytování, s výjimkou případů, kdy je potřeba předvést nepřenosné zařízení. Netýká se akcí podle bodu 3.2.

2017-11

 
Novinky, aktuality, oznámení
archiv novinek

24. Valná hromada CZEDMA

24. Valná hromada CZEDMA se koná ve středu 22. března od 10.30 hod. nově v FABRIKA HOTEL, Humpolec, Školní 511. Podrobný program, včetně připravovaných materiálů, jsou postupně uveřejňovány v členské sekci....

Laboratoře žijí IVDR

Pokračujeme v naších webinářích se zaměřením na IVDR. Tentokrát se podíváme jak IVDR dopadá na naše zákazníky, klinické laboratoře. Téma je    "Laboratoře žijí IVDR" Presentace se soustředí...

Copyright 2023 CZEDMA
Vyrobil CONTIMEX spol. s r.o.
Běží na CMS PRO-WEB

CZEDMA
Na Ořechovce 475 / 58, 162 00 PRAHA 6
E-mail: czedma@czedma.cz