Magazín CZEDMA

CZEDMA

CZEDMA je zájmové sdružení právnických osob s názvem Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro a bylo založeno jako právnická osoba dle §20f občanského zákona v březnu 2001. Je zapsáno v registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6, pod č.reg. ZS 40/1/01 ze dne 9.5.2001.

plus_cerna.png

EDMA

EDMA (the European Diagnostic Manufacturers Association – Evropská asociace výrobců diagnostiky) je asociace, která zastupuje evropské výrobce diagnostiky in vitro (laboratorní testy pro zdravotnická zařízení). Členy asociace jsou národní asociace v jednotlivých evropských zemích, sdružující významné producenty výrobků pro laboratorní testování. EDMA spolupracuje s dalšími evropskými asociacemi, zastupujícími výrobce lékařských zařízení, léčiv a biotechnologií. Rovněž spolupracuje s obdobnými asociacemi i v ostatních částech světa.

EDMA byla založena v roce 1979 a od roku 1991 má stálé sídlo v Bruselu. V roce 2001 sdružuje 39 řádných přidružených členů (tvoří je průmyslové společnosti) a 19 národních členských asociací.

Hlavní směry činnosti EDMA jsou

 • zastupovat jednotlivé výrobce diagnostiky in vitro (IVD), kteří působí v Evropě
 • zvyšovat informovanost o možnostech laboratorních testů a podporovat jejich lepší využití ve zdravotnických zařízeních
 • pracovat na zavedení reálných cen ve zdravotnické péči
 • podporovat systém příslušných předpisů.

  V roce 1980 EDMA zahájila proces evropské harmonisace výrobků IVD, aby byl usnadněn volný pohyb těchto výrobků a současně byla udržena vysoká úroveň ochrany zdravotnické péče v Evropě. Toto úsilí vyústilo do návrhu Nařízení na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, které zavádí jednotné předpisy pro tyto výrobky všude v Evropské unii. Nařízení bylo přijato v roce 1998 a následně převedeno do zákonné normy v jednotlivých státech unie.

  Více informací naleznete na Home Page EDMA.

 •  
  Novinky, aktuality, oznámení
  archiv novinek

  Clinical Evidence, novinka v rámci IVDR - webinář

  Jako pokračování několika úspěšných webinářů se chceme opět vrátit do oblasti regulace IVD a to Nařízením EP a Rady (EU) 2017/746 o IVD, včetně jeho změny Nařízením EP a Rady (EU)...

  Přesun webináře

  Webinář  "Vybrané kapitoly Kodexu etické obchodní praxe CZEDMA - 2. část" se přesouvá na pátek 6. května 2022 na 11.00 hod....

  Copyright 2023 CZEDMA
  Vyrobil CONTIMEX spol. s r.o.
  Běží na CMS PRO-WEB

  CZEDMA
  Na Ořechovce 475 / 58, 162 00 PRAHA 6
  E-mail: czedma@czedma.cz