Magazín CZEDMA

CZEDMA

CZEDMA je zájmové sdružení právnických osob s názvem Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro a bylo založeno jako právnická osoba dle §20f občanského zákona v březnu 2001. Je zapsáno v registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6, pod č.reg. ZS 40/1/01 ze dne 9.5.2001.

plus_cerna.png

CZEDMA - asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro

 

CZEDMA je zájmové sdružení právnických osob s názvem Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro a bylo založeno jako právnická osoba dle §20f občanského zákona v březnu 2001. Je zapsáno v registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6, pod č.reg. ZS 40/1/01 ze dne 9.5.2001.
Sdružení bylo založeno s cílem umožnit svým členům dodávat na trh výrobky, zaručující nejvyšší kvalitu zdravotní péče, nejúčinnější ochranu zdraví a nejúčinnější diagnostiku. Má otevřenou strukturu, která přispívá ke zprůhlednění trhu a zastupuje specifické a společné zájmy svých členů při jednáních s vládou, odbornými asociacemi a skupinami spotřebitelů.

Sdružení podporuje vysoký etický standard v oblasti prostředků zdravotnické techniky in vitro, zajišťuje informace pro pracovníky ve zdravotnictví a účastní se návrhu procesů a expertíz ve věcech vztahujících se k prostředkům zdravotnické techniky, včetně sladění s principy Evropské unie.

Sdružení dále zajiš?uje přímý kontakt při jednáních

  • s vládními složkami (Ministerstvo zdravotnictví České republiky, parlament České republiky, Všeobecná zdravotní pojiš?ovna atd.) s místními zástupci mezinárodních organizací (WHO, Červený kříž a p.),
  • s odbornou a laickou zdravotnickou veřejností a s jejich zájmovými a profesními uskupeními,
  • zprostředkovává výměnu názorů a „know-how“ s relevantními vládními a nevládními organizacemi, včetně zdravotních pojiš?oven

V současné době hlavním úkolem CZEDMA je seznamovat podrobně členy s novými předpisy v návaznosti na zákon 123/2000 Sb. a nařízení vlády 453/2004 Sb. Představitelé CZEDMA jsou zváni k práci na dalších novelách těchto předpisů a jsou ve styku s autorizovanými osobami, orgány dozoru a a představiteli Ministerstva zdravotnictví, se kterými projednávají podrobnosti a výklad jednotlivých ustanovení těchto zákonných předpisů.

 
Novinky, aktuality, oznámení
archiv novinek

Clinical Evidence, novinka v rámci IVDR - webinář

Jako pokračování několika úspěšných webinářů se chceme opět vrátit do oblasti regulace IVD a to Nařízením EP a Rady (EU) 2017/746 o IVD, včetně jeho změny Nařízením EP a Rady (EU)...

Přesun webináře

Webinář  "Vybrané kapitoly Kodexu etické obchodní praxe CZEDMA - 2. část" se přesouvá na pátek 6. května 2022 na 11.00 hod....

Copyright 2022 CZEDMA
Vyrobil CONTIMEX spol. s r.o.
Běží na CMS PRO-WEB

CZEDMA
Na Ořechovce 475 / 58, 162 00 PRAHA 6
E-mail: czedma@czedma.cz