Magazín CZEDMA

CZEDMA

CZEDMA je zájmové sdružení právnických osob s názvem Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro a bylo založeno jako právnická osoba dle §20f občanského zákona v březnu 2001. Je zapsáno v registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6, pod č.reg. ZS 40/1/01 ze dne 9.5.2001.

plus_cerna.png

CZEDMA - asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro

 

CZEDMA je zájmové sdružení právnických osob s názvem Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro a bylo založeno jako právnická osoba dle §20f občanského zákona v březnu 2001. Je zapsáno v registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6, pod č.reg. ZS 40/1/01 ze dne 9.5.2001.
Sdružení bylo založeno s cílem umožnit svým členům dodávat na trh výrobky, zaručující nejvyšší kvalitu zdravotní péče, nejúčinnější ochranu zdraví a nejúčinnější diagnostiku. Má otevřenou strukturu, která přispívá ke zprůhlednění trhu a zastupuje specifické a společné zájmy svých členů při jednáních s vládou, odbornými asociacemi a skupinami spotřebitelů.

Sdružení podporuje vysoký etický standard v oblasti prostředků zdravotnické techniky in vitro, zajišťuje informace pro pracovníky ve zdravotnictví a účastní se návrhu procesů a expertíz ve věcech vztahujících se k prostředkům zdravotnické techniky, včetně sladění s principy Evropské unie.

Sdružení dále zajiš?uje přímý kontakt při jednáních

  • s vládními složkami (Ministerstvo zdravotnictví České republiky, parlament České republiky, Všeobecná zdravotní pojiš?ovna atd.) s místními zástupci mezinárodních organizací (WHO, Červený kříž a p.),
  • s odbornou a laickou zdravotnickou veřejností a s jejich zájmovými a profesními uskupeními,
  • zprostředkovává výměnu názorů a „know-how“ s relevantními vládními a nevládními organizacemi, včetně zdravotních pojiš?oven

V současné době hlavním úkolem CZEDMA je seznamovat podrobně členy s novými předpisy v návaznosti na zákon 123/2000 Sb. a nařízení vlády 453/2004 Sb. Představitelé CZEDMA jsou zváni k práci na dalších novelách těchto předpisů a jsou ve styku s autorizovanými osobami, orgány dozoru a a představiteli Ministerstva zdravotnictví, se kterými projednávají podrobnosti a výklad jednotlivých ustanovení těchto zákonných předpisů.

 
Novinky, aktuality, oznámení
archiv novinek

Předsednictvo CZEDMA 7. května 2019

Předsednictvo CZEDMA se sejde na svém květnovém jednání 7. 5. 2019 ve 13.00 hod ve firmě DiaSorin CZ, Praha, K Hájům 2B. Všichni zájemci z řad členů CZEDMA...

21. Valná hromada CZEDMA

21. Valná hromada CZEDMA se koná 25. března od 10.00 hod. v hotelu Akademie Naháč, Chocerady. Podrobnosti, včetně připravovaných materiálů, budou uvedeny v členské sekci....

Copyright 2019 CZEDMA
Vyrobil CONTIMEX spol. s r.o.
Běží na CMS PRO-WEB

CZEDMA
Na Ořechovce 475 / 58, 162 00 PRAHA 6
E-mail: czedma@czedma.cz