Magazín CZEDMA
Novinky

CZEDMA

CZEDMA je zájmové sdružení právnických osob s názvem Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro a bylo založeno jako právnická osoba dle §20f občanského zákona v březnu 2001. Je zapsáno v registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6, pod č.reg. ZS 40/1/01 ze dne 9.5.2001.

plus_cerna.png

Stanovisko CZEDMA k vyšetření protilátek u onemocnění COVID-19

Stanovisko CZEDMA 

v souvislosti se zahájením očkování vybraných cílových skupin třetí dávkou vakcíny proti onemocnění covid-19 doporučujeme rozšíření možnosti testování protilátek v souvislosti s:

1) vyšetřováním protilátek jako podkladu pro rozhodování o podání vakcíny,

2) uznáváním výsledků protilátkových testů jako důkazu o prodělané infekci (u nevakcinovaných osob), 3) monitoringem vakcinace,

4) uznáváním pozitivní hladiny protilátek jako průkazného vyšetření potvrzujícího bezinfekčnost jedince

Ad 1) Vyšetřování protilátek by mělo sloužit jako podklad pro rozhodování o podání třetí dávky vakcíny vybraným skupinám. Nejde nám v žádném případě o zavedení plošného vyšetřování hladiny protilátek za účelem rozhodnutí o aplikaci další očkovací dávky. Avšak u specifických skupin populace, jako jsou imunosuprimované osoby a jedinci, kteří po očkování měli vážné a přetrvávající nežádoucí účinky (alergie, artritidy, neurologické a další příznaky), považujeme vyšetření hladiny protilátek za plně opodstatněné. V současné době je indikace vyšetření hrazeného pojišťovnou omezena pouze na vybrané specialisty (infekcionista, epidemiolog, hematolog) a je otázkou, zda by stejně jako v jiných zemích EU neměla být možnost preskripce tohoto vyšetření rozšířena u indikovaných případů i na další složky zdravotnického systému jako jsou např. praktičtí lékaři.

Ad 2)  Uznávání výsledků protilátkových testů jako důkazu o prodělané infekci u nevakcinovaných osob (z důvodu zdravotní kontraindikace vakcíny nebo krátké doby od prodělání infekce covid-19) by mělo být plně akceptováno a toto testování hrazeno ze zdravotního pojištění. Pozitivita protilátkových testů by se měla posuzovat jako plnohodnotná alternativa ve vztahu k vyšetření PCR.

Ad 3) Monitoring vakcinace

V České republice se podle našeho názoru a zkušeností z jiným státům neprovádí dostatečný monitoring vakcinace a to jak z pohledu účinnosti (imunitní odpovědi), tak i délky protektivity (doby ochrany po poslední podané dávce). V zahraničí je na toto téma publikováno daleko více studií. Stát by měl prostřednictvím poskytovatelů zdravotní péče iniciovat studie, které by monitorovali v čase jednotlivé věkové skupiny obyvatelstva v souvislosti s použitou očkovací látkou a zjištěním přetrvávající hladiny protilátek po ukončeném očkovaní.

Ad 4) Uznávání pozitivní hladiny protilátek jako průkazného vyšetření potvrzujícího bezinfekčnost jedince  

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními (cestování, návštěvy kulturních a sportovních akcí / restauračních zařízení) by pozitivní hladina protilátek měla být považována za rovnocenný atribut ochrany a bezinfekčnosti daného jedince jako negativní PCR/Ag test nebo potvrzení o očkování.

Členové naší asociace jako renomovaní výrobci in-vitro diagnostiky v součinnosti s WHO i ECDC harmonizovali a sjednotili interpretaci protilátkových diagnostických testů, aby vykazovaly výsledky ve srovnatelných jednotkách (BAU/ml) a bylo je možné standardně využívat pro všechny výše uvedené účely. Nepovažujeme proto za správné, že se vyšetřování protilátek mediálně bagatelizuje a řada klinických odborníků a vakcinologů jej označuje dokonce za zbytečné. Naopak zbytečné a nežádoucí je zatěžovat imunitní systém již očkovaného jedince, který vykazuje dostatečnou hladinu protektivních - virus neutralizujících protilátek.

Není proto odborný ani ekonomický důvod, aby vyšetření hladiny protilátek nebylo v opodstatněných případech indikováno a hrazeno. Náklady na očkování (třetí a dalšími dávkami) se pohybuje řádově na dvojnásobku nákladů, které proplácí pojišťovna za stanovení protilátek.

 

V Praze dne 30. září 2021

 
Novinky, aktuality, oznámení
archiv novinek

24. Valná hromada CZEDMA

24. Valná hromada CZEDMA se koná ve středu 22. března od 10.30 hod. nově v FABRIKA HOTEL, Humpolec, Školní 511. Podrobný program, včetně připravovaných materiálů, jsou postupně uveřejňovány v členské sekci....

Laboratoře žijí IVDR

Pokračujeme v naších webinářích se zaměřením na IVDR. Tentokrát se podíváme jak IVDR dopadá na naše zákazníky, klinické laboratoře. Téma je    "Laboratoře žijí IVDR" Presentace se soustředí...

Copyright 2023 CZEDMA
Vyrobil CONTIMEX spol. s r.o.
Běží na CMS PRO-WEB

CZEDMA
Na Ořechovce 475 / 58, 162 00 PRAHA 6
E-mail: czedma@czedma.cz