Magazín CZEDMA

CZEDMA

CZEDMA je zájmové sdružení právnických osob s názvem Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro a bylo založeno jako právnická osoba dle §20f občanského zákona v březnu 2001. Je zapsáno v registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6, pod č.reg. ZS 40/1/01 ze dne 9.5.2001.

plus_cerna.png

Stanovisko CZEDMA k nakládání s odpady v laboratoři 2013/09

Stanovisko k nakládání s odpady v laboratoři

Pro nakládaní odpadů z laboratoří platí, tak jako pro nakládání s odpad obecně, zákon 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. To znamená, že původci odpadů (§ 16) - laboratoře - zařazují odpady podle Katalogu odpadů (vyhláška 381/2001 Sb., v platném znění) podle druhu a kategorií (ostatní a nebezpečný). Většina odpadů pocházející z laboratoří bude patřit do kategorie odpad nebezpečný a to z toho důvodu, že je kontaminována nějakou látkou (chemikálií, popř. živočišnými vzorky), která má nebezpečné vlastnost - např. hořlavost, jedovatost, dráždivost, žíravost či infekčnost, viz příloha č. 2 zákona 185/2001 Sb. V katalogu odpadů patří odpady z laboratoří do skupiny č. 18, odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a /nebo z výzkumu a nimi souvisejícího.

Původce - laboratoř - se může odpadů zbavovat jen prostřednictvím oprávněné osoby, tj. např. firmy, která má povolení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (§14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.). Jiným firmám nesmí být odpad předán (§1212 odst.2). Původce - laboratoř- je povinna si prověřit, zda je taková forma opravdu k převzetí odpadů oprávněna (§12 odst. 4), např. tak, že si od "odpadářské" firmy vyžádá kopii souhlasu (§14 odst. 1) vydaného krajským úřadem nebo Magistrátem HLMP se seznamem odpadů, se kterými má tato firma povoleno nakládat.

Bezpečnostní listy, které jsou výrobci povinni poskytnout v případě reagencií, "obsahující látku, která může být považován a za nebezpečnou s ohledem na charakter a množství jejich složek a forem, ve kterých jsou přítomny", nemohou sami o sobě sloužit k určení nebezpečnosti odpadů, neboť se vztahují pouze ke konkrétní reagencii, a nikoli  k odpadů výrobci neznámého složení. Navíc je vždy nutné uvažovat infekčnost laboratorního odpadu.

Co se týče obalů, jedná se o odpad, kdy je výrobce, resp. dodavatel povinen zabezpečit zpětný odběr, anebo přispívat do některého kolektivního systému zpětného odběru. Toto řešení zvolila pravděpodobně většina dodavatelů laboratorní diagnostiky a informace i o tom je uvedena přímo na obalech ve formě tzv. "zeleného bodu". Analyzátory a další elektrická a elektronická zařízení přicházejí do styku se vzorky povinnosti zpětného odběru nepodléhají, neboť jsou v okamžiku uvedení do provozu považovány za infikované  a jako takové jsou z povinnosti zpětného odběru vyňaty ( příloha č. 7 zákona 285/2001 Sb.).

září 2013

 
Novinky, aktuality, oznámení
archiv novinek

24. Valná hromada CZEDMA

24. Valná hromada CZEDMA se koná ve středu 22. března od 10.30 hod. nově v FABRIKA HOTEL, Humpolec, Školní 511. Podrobný program, včetně připravovaných materiálů, jsou postupně uveřejňovány v členské sekci....

Laboratoře žijí IVDR

Pokračujeme v naších webinářích se zaměřením na IVDR. Tentokrát se podíváme jak IVDR dopadá na naše zákazníky, klinické laboratoře. Téma je    "Laboratoře žijí IVDR" Presentace se soustředí...

Copyright 2023 CZEDMA
Vyrobil CONTIMEX spol. s r.o.
Běží na CMS PRO-WEB

CZEDMA
Na Ořechovce 475 / 58, 162 00 PRAHA 6
E-mail: czedma@czedma.cz