Magazín CZEDMA

CZEDMA

CZEDMA je zájmové sdružení právnických osob s názvem Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro a bylo založeno jako právnická osoba dle §20f občanského zákona v březnu 2001. Je zapsáno v registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6, pod č.reg. ZS 40/1/01 ze dne 9.5.2001.

plus_cerna.png

Otázky a odpovědi ke Kodexu etické obchodní praxe

Často kladené otázky zdravotníků
ohledně toho,
jak průmysl lékařských technologií podporuje
lékařské vzdělávání
Kodex etické obchodní praxe asociace MedTech Europe


Které oblasti Kodex asociace MedTech Europe pokrývá? Vztahuje se na mě jako na
zdravotníka?
Kodex asociace MedTech Europe upravuje vztahy mezi členskými společnostmi MedTech Europe, které se aktivněangažují v průmyslu lékařských technologií a zdravotníky a zdravotnickými organizacemi.
Pokud jste lékař, zdravotní sestra, technik, děláte výzkum v laboratoři, jste vědecký pracovník, koordinátor výzkumu odborník na veřejné zakázky, nebo se jinak pohybujete v oblasti, kde v rámci svých pracovních aktivit můžetedoporučovat, využívat, zajišťovat, spravovat, nakupovat, dodávat nebo předepisovat lékařské technologie (nebo s nimi spojené služby), pak může Kodex upravovat právě vaše vztahy se členy asociace MedTech Europe1.

Je pravda, že asociace přestala podporovat lékařské vzdělávání, například ukončila
sponzoring účasti zdravotníků na vědeckých konferencích?
Toto tvrzení není pravdivé. Jedním ze základních principů tohoto Kodexu je „bezpečné a efektivní využívání lékařských technologií“, jehož cílem je zajistit, aby všichni, kdo využívají, doporučují nebo předepisují lékařské technologie nebo diagnostické prostředky in vitro, měli přístup k nejnovějším informacím v této oblasti. Celé odvětví i nadále usiluje o naplnění tohoto principu a podporuje nezávislé lékařské vzdělávání. Způsob, jakým tuto podporu poskytujeme, však nyní podléhá přísnějším, jasnějším a transparentnějším pravidlům, která byla zavedena s cílem přizpůsobit se zvyšující se potřebě kontroly všude ve světě a ve snaze sjednotit a standardizovat spolupráci asociace MedTech s lékařskou komunitou a vybudovat cestu k etickým inovacím a vyšší kvalitě léčby pacientů.

Jaké změny se tedy projevily v novém Kodexu?
Kodex upustil od praktiky tzv. „přímého sponzoringu“, v rámci které byli zdravotníci zváni na vzdělávací akce pořádané třetími stranami (např. na vědecké kongresy), přičemž veškeré náklady spojené s jejich účastí pokrývaly konkrétní společnosti. K 1. lednu 2018 odvětví upustilo od modelu přímého sponzoringu a rozhodlo se nadále podporovat lékařské vzdělávání zdravotníků prostřednictvím „vzdělávacích grantů“. Tyto granty jsou zaměřeny na podporu soustavného lékařského vzdělávání, pokrývají například náklady účasti na zdravotníků na vědeckých kongresech. V rámci modelu vzdělávacích grantů jsou však finance rozdělovány nezávislými třetími stranami, jako jsou nemocnice, organizátoři  odborných kongresů a zdravotnické asociace, takže nevzniká přímý vztah mezi organizací, která vzdělávací grant  poskytuje, a zdravotníkem, který jej využívá.


Jak nový systém vzdělávacích grantů funguje?
Společnosti poskytují finance na vzdělávací granty nezávislým zprostředkovatelům, kteří potom tyty prostředky přidělují příslušným zdravotníkům. Nezávislými zprostředkovateli mohou být nemocnice, zdravotnické asociace a společnosti pořádající vzdělávací akce. Společnost může stanovit objektivní kritéria pro výběr příjemců, jako je jejich specializace, délka praxe, vzdělávací potřeby, země, město/oblast výkonu praxe a/nebo akademická kritéria, například počet publikací, účast na klinickém hodnocení v dané specializaci. Všechny tyto podmínky jsou stanoveny v dohodě o
vzdělávacím grantu, kterou uzavře společnost s nezávislým zprostředkovatelem.
Příklad: Společnost se rozhodne udělit vzdělávací grant ve výši 15.000 EUR určité nemocnici pro tři její pracovníky v oblasti ortopedie, kteří se tak mohou účastnit uznávaného ortopedického kongresu. Společnost by také mohla udělit stejný grant lékařské asociaci nebo organizaci pořádající tento ortopedický kongres a požádat je, aby pokryly účast tří lékařů na této akci. Naši členové se nebudou účastnit výběru konečných příjemců grantů ani se nebudou podílet na logistických
aspektech.


Jak mohu využít vzdělávací grant na účast na vzdělávací akci?
Pokud najdete vzdělávací akci nebo vědecký kongres, které by podle vás prospěly vašemu soustavnému lékařskému vzdělávání, můžete například kontaktovat vaši nemocnici, zdravotnickou asociaci nebo přímo organizátory kongresu a požádat o využití dostupných grantů. Vezměte prosím na vědomí, že pokud oslovíte zástupce odvětví, možná vám bude schopen říci, zda jeho společnost udělila vzdělávací grant vaší nemocnici nebo organizátorovi akce, nebude však moci nijak ovlivnit výběr příjemců. Vezměte prosím na vědomí, že v některých státech mohou existovat specifické místní zákony a předpisy, které mohou mít vliv na vzdělávací granty. Tyto zákony a nařízení mohou vyžadovat předchozí schválení zdravotníků, kteří se mají stát příjemci grantů, nebo nařídit společnostem, aby zveřejnily podrobnosti o příjemcích grantů. Více informací ohledně specifických podmínek pro vaši zemi vám sdělí člen národní asociace MedTech Europe, který zastupuje průmysl lékařských technologií přímo ve vaší zemi. Jejich seznam najdete na webové stránce MedTech Europe.

Shrnutí:
· Prostudujte si Kodex etické obchodní praxe asociace MedTech Europe, zejména Úvod, Kapitolu IV a
příslušné často kladené otázky, kde najdete více informací o vzdělávacích grantech
· Pro informace o specifických pravidlech pro vaši zemi kontaktujte člena národní asociace MedTech Europe
· Zeptejte se přímo ve své nemocnici, zda jsou dostupné nějaké granty, případně jaké podmínky se na ně
vztahují
· Oslovte zdravotnickou asociaci nebo organizaci pořádající vzdělávací akci nebo vědecký kongres, kterého se
chcete zúčastnit, a projevte svůj zájem.

Další zdroje (dostupné na www.medtecheurope.org a www.ethicalmedtech.eu):
· Kodex etické obchodní praxe asociace MedTech Europe, shrnutí
· Informace o Kodexu asociace MedTech Europe pro zdravotníky a zdravotnické organizace
· Leták pro zdravotníky
· Kodexy jednotlivých národních asociací
· Etická platforma MedTech, portál pro soulad asociace MedTech Europe (zahrnuje platformu pro
transparentnost MedTech Europe, Etický kodex a systém pro prověřování konferencí)

Tyto často kladené otázky byly sepsány pro orientační účely při aplikaci Kodexu etické obchodní praxe asociace MedTech Europe. Nejsou zamýšleny jako závazné nebo povinné pro třetí strany včetně zdravotníků nebo zdravotnických organizací. Tento dokument se stále vyvíjí a v budoucnu může dojít k jeho změně. Nepředstavuje však právní doporučení a nemůže být vykládán jako náhrada národních zákonů nebo předpisů. Asociace MedTech Europe nenese právní ani jinou zodpovědnost v souvislosti s jejich aplikací.

 
Novinky, aktuality, oznámení
archiv novinek

24. Valná hromada CZEDMA

24. Valná hromada CZEDMA se koná ve středu 22. března od 10.30 hod. nově v FABRIKA HOTEL, Humpolec, Školní 511. Podrobný program, včetně připravovaných materiálů, jsou postupně uveřejňovány v členské sekci....

Laboratoře žijí IVDR

Pokračujeme v naších webinářích se zaměřením na IVDR. Tentokrát se podíváme jak IVDR dopadá na naše zákazníky, klinické laboratoře. Téma je    "Laboratoře žijí IVDR" Presentace se soustředí...

Copyright 2023 CZEDMA
Vyrobil CONTIMEX spol. s r.o.
Běží na CMS PRO-WEB

CZEDMA
Na Ořechovce 475 / 58, 162 00 PRAHA 6
E-mail: czedma@czedma.cz