Magazín CZEDMA

CZEDMA

CZEDMA je zájmové sdružení právnických osob s názvem Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro a bylo založeno jako právnická osoba dle §20f občanského zákona v březnu 2001. Je zapsáno v registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6, pod č.reg. ZS 40/1/01 ze dne 9.5.2001.

plus_cerna.png

Akreditace klinických laboratoří

Přednášky ze semináře 14. února 2006

Akreditace klinických laboratoří
- Martina Bednářová, ČIA 

Zdravotnické laboratoře
-Marcela Šimečková, ČIA 

Postupy akreditace
- Marcela Šimečková, ČIA

Způsoby prokazování kvality činnosti klinické laboratoře
- Antonín Jabor, ČSKB 

Problémy a perspektivy akreditace klinických laboratoří
- Tomáš Zima, ÚKBLD VFN a 1.LF UK

Naše zkušenosti s akreditací laboratoře
- Vladimír Bartoš, KNM FNsP Ostrava

Požadavky státního dozoru na uživatele IVD
- J. Hýbler, SÚKL

Systém vigilance nad zdravotnickými prostředky
- I. Justová, SÚKL

Směrnice IVD, EHK a akreditace
- B.Friedecký, J. Kratochvíla, SEKK

Systémy mezilaboratorního porovnávání
- Jakub Hejsek, Bio-Rad

Přístup EC4 k akreditaci klinických laboratoří v EU
- Luděk Šprongl, Nemocnice Šumperk

Jak mohou výrobci IVD pomáhat laboratořím při akreditaci
- Petr Šmídl, CZEDMA 

 
Novinky, aktuality, oznámení
archiv novinek

24. Valná hromada CZEDMA

24. Valná hromada CZEDMA se koná ve středu 22. března od 10.30 hod. nově v FABRIKA HOTEL, Humpolec, Školní 511. Podrobný program, včetně připravovaných materiálů, jsou postupně uveřejňovány v členské sekci....

Laboratoře žijí IVDR

Pokračujeme v naších webinářích se zaměřením na IVDR. Tentokrát se podíváme jak IVDR dopadá na naše zákazníky, klinické laboratoře. Téma je    "Laboratoře žijí IVDR" Presentace se soustředí...

Copyright 2023 CZEDMA
Vyrobil CONTIMEX spol. s r.o.
Běží na CMS PRO-WEB

CZEDMA
Na Ořechovce 475 / 58, 162 00 PRAHA 6
E-mail: czedma@czedma.cz