číst vícestarší novinky
 

Laboratorní vyšetření v časopise Zdravotnictví Medicína

V čísle 9/2014 časopisu Zdravotnictví Medicína, který je primárně určen pro pracovníky ve zdravotnictví a farmacii, vyšel pěkný článek "Jak se vyznat ve výsledcích laboratorních vyšetření". Naše kolegyně Lenka Nováková v rozhovoru s redaktorkou časopisu vysvětluje projekt LabTestsOnline.cz, jeho určení a zejména význam pro zdravotnické odborníky. Viz  http//zdravi.E15.cz/.

Medicina za oponou - laboratoře 2013

Dne 23. října 2013 v 15.00 hod. pořádá MUDr. Pavel Vepřek v rámci cyklu " Dialogem k reformě" seminář z ekonomiky zdravotnictví " Medicína za oponou - laboratoře 2013".

Bude se diskutovat na témata:

  • Jakou roli hrají laboratoře v moderní medicíně?
  • Jakým vývojem laboratorní medicína prošla a prochází?
  • Jaké jsou radosti a starosti dnešních laboratoří?
  •  Co čekáme, že bude laboratorní medicína schopna nabídnout zdravotnictví v budoucnosti a zdravotnictví naopak laboratořím?

Úvodní příspěvky přednesou:

MUDr. Martin Holcát, MBA
ministr zdravotnictví ČR v demisi

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
přednosta, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.
přednosta, Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

Akce se koná v budově NHÚ AV ČR, Politických vězňů 7, Praha 1, 2. patro, místnost č. 7.

Na setkání se těší

předsednictvo CZEDMA

Seminář asociace AVDZP

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP) pořádá seminář o ochraně duševního vlastnictví. dne 18.září 2013 v hotelu Voroněž, Brno. Důvodem pořádání semináře na toto téma byly problémy se kterými se setkaly naše firmy při prezentacích svých produktů doma i v zahraničí ve výrobkové, tiskové i slovní formě.
Přednášející jsou detailně seznámeni se zdravotnickými prostředky i se zdravotnickým terénem.


 

Pozvánka - doc
Pozvánka

Velikost: 165.888 kB

PULS Forum

Institute for International Research připravil novou platformu "PULS Forum", dvě paralelní odborné konference PULS 2013  a Efektivní nákup ve zdravotnictví. Akce se koná 15. - 16. října 2013 v Praze.
Průvodní dopis - doc
Průvodní dopis

Velikost: 50.176 kB

Zdravotnický otloukánek

15.7.2013

http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/zdravotnicky-otloukanek-471204

 
Tvrdé podmínky v laboratorním byznysu mohou vést k řidšímu testování. VZP ovšem nesouhlasí.
Kdysi lukrativní obor dostává v posledních letech zabrat. Zdravotnickým laboratořím klesají úhrady od pojišťoven už čtyři roky po sobě. K tomu se zvýšila DPH a chemikálie a další prostředky, jejichž pomocí se testy provádějí, se přesunuly do vyšší, 21procentní sazby.
Segment podobně jako celá ekonomika čelí i rostoucím nákladům na energie, pohonné hmoty a likvidaci odpadů. Jenže laboratoře se navrch potýkají s výdaji na akreditace, pokud chtějí dosáhnout na lepší peníze od zdravotních pojišťoven, a mzdy, protože odborné lékařské společnosti si vymínily povinné úvazky lékařů.
V posledních zhruba pěti letech se počet laboratoří začal významně zužovat. Zčásti to jde na vrub konsolidace trhu, kdy velké řetězce typu Aeskulab, Synlab, Euroclinicum či Euromedic skupovaly své malé konkurentky. Částečně za to ovšem může i zostřující se ekonomické prostředí. Napjaté finance se odrážejí i u dodavatelů.
„Vlivem nepříznivých změn v daních, úhradách i regulacích se podmínky pro byznys i vlastní existenci odvětví nejenom laboratoří, ale i u výrobců a dodavatelů prudce zhoršily,“ varuje Otakar Klepárník, člen předsednictva Asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro CZEDMA.
Reklama
„Hrozí velké ekonomické problémy, což může způsobit v konečném důsledku i zhoršení dostupnosti laboratorního testování pro poskytování zdravotní péče.“ tenčící se úhrady Prodeje diagnostických materiálů se podle Klepárníka snížily ze 4,1 miliardy korun v roce 2009 na odhadovaných 3,6 miliardy bez DPH pro letošní rok.
Celkově odvětví produkuje roční tržby v objemu šesti až sedmi miliard, z toho mimo zdravotnictví, tedy do průmyslu, vědy a výzkumu, míří zboží až za dvě miliardy a na export za zhruba jednu miliardu korun. Sektor zaměstnává dva až tři tisíce převážně vysokoškolsky vzdělaných lidí. Na nákladech laboratoří se přitom dodávané chemikálie podílejí ze 30 až 45 procent, jejich ceny tedy mají na finanční stav laboratoří významný vliv.
Ještě v roce 2011 byly diagnostické prostředky zatíženy desetiprocentní sazbou DPH, loni vzrostla na 14 procent a letos byla většina z nich navrch přesunuta do základní sazby 21 procent. „Zvýšená DPH zatížila dodavatele zásadním zhoršením cash flow. Měsíční odvod vzrostl o polovinu, což při průměrné splatnosti pohledávek zhruba 110 dnů způsobí propad v cash flow o 400 až 500 milionů korun.
Celkové pohledávky v průběhu letoška postupně narostou asi o 0,3 miliardy, tedy až o pětinu. Předpokládáme prodloužení průměrné splatnosti až k 140 dnům,“ vysvětluje Klepárník. Zdravotnická zařízení navíc nejsou plátci DPH, nákladem je tedy pro ně cena včetně daně, a proto extrémně již druhým rokem tlačí na zachování celkových cen.
Laboratorní segment donedávna patřil k lukrativnějším zdravotnickým oborům, proto se na ně v posledních letech zaměřila úhradová vyhláška, když postupně snižovala hodnotu jednoho bodu (viz Přiškrcené úhrady), jehož prostřednictvím se stanovuje celková cena za jeden test.
„Kvůli snižování úhrad za výkony a rostoucí dani se během tří let včetně letoška snížil objem finančních prostředků v komplementu o zhruba 30 procent, což se žádnému zdravotnickému segmentu nikdy nestalo,“ souhlasí s argumenty představitelů laboratorního byznysu i člen poslaneckého výboru pro zdravotnictví Jiří Skalický (TOP 09).
Trojí regulace Laboratorní testování včetně zobrazovacích metod se na rozhodování lékaře při určování diagnózy, výběru léčby či monitorování její úspěšnosti podílí z 80 procent. Na druhou stranu objem diagnostické péče se na celkových zdravotnických výdajích podílí jen čtyřmi až pěti procenty. „Takže se tvrdě tlačí na segment, který nespotřebovává významnou část peněz ve zdravotnictví, a přitom je zásadní pro to, jak se bude pacient léčit a kolik bude nakonec péče o něj stát celkem,“ zdůrazňuje Skalický.
Česko mimo to zaostává i v mezinárodním srovnání, jak vyplývá z dat Evropské asociace výrobců in vitro diagnostiky (EDMA). Například v roce 2011 se v Česku na laboratorní testy vydaly peníze v objemu 75 procent evropského průměru měřeného na hlavu. Jak uvádí místopředsedkyně CZEDMA Lenka Nováková, podle jejich údajů loni poklesl objem základních vyšetření, kam patří například cholesterol, jaterní testy a další, o zhruba pětinu, stejnou měrou se snížilo vyšetřování na borelie, o něco méně se vyšetřují hepatitidy, o 12 procent poklesly testy prostatického antigenu, menší objem vyšetřování vykazují i další testy.
„Nemocnice šetří, některé okresní špitály například vyšetřují mnohem méně často i krevní obraz,“ dokresluje situaci Klepárník. Kromě stlačených plateb z pojišťoven se totiž laboratoře musejí vyrovnat s další regulací: jednak mají ambulantní lékaři limity na objem dalších vyšetření. V nemocnicích zase na pokles diagnostiky tlačí způsob úhrady formou DRG (platba za diagnózu), tedy princip, kdy peníze jdou za pacientem.
Naproti tomu Všeobecná zdravotní pojišťovna situaci nevidí tak dramaticky, alespoň do konce loňského roku. Náklady na laboratoře loni stále rostly rychleji než celkové příjmy veřejného zdravotního pojištění.
„Nemyslím, že by se vyšetřovalo méně. I když je letos k dispozici méně peněz než loni, nepředpokládám, že by to mělo jít na úkor kvality poskytované péče,“ namítá přesto náměstek pro zdravotní péči VZP Petr Honěk.
Úbytek vyšetřování může podle něj znamenat, že se neposkytují zbytné testy. Pokud bychom ale měřili pouze ambulantní sektor, kam se nezahrnují nemocniční laboratoře, mírnější pokles zaznamenává již v roce 2012, a předtím výraznější v roce 2010 (viz Stagnující screening).
Jistou disproporci mezi nářky nad vzrůstajícími náklady, s nimiž nekorespondují stagnující nebo jen lehce klesající výdaje za celý trh, lze přičíst nekorektnímu chování některých laboratoří, které si po dohodě s lékaři zvyšovaly uměle výkonnost. „Tlak na pročištění je určitě správný. Nyní je ale až hraniční, pokud chcete laboratorní medicínu dělat korektně a správně,“ míní Skalický.
Chybějící standardy VZP se nicméně s představiteli segmentu shodne na tom, že palčivě chybějí standardy (doporučené klinické postupy), které jasně předepíší, jaké typy vyšetření má pacient v dané zdravotní situaci absolvovat. „Právě jsme o tom začali jednat s praktickými lékaři.
Mělo by být například přesně stanoveno, co vše má obsahovat předoperační vyšetření, včetně toho, že například není nutné vyšetřovat 80letou dámu na syfilis,“ vysvětluje náměstek Honěk.
Jak doplňuje Klepárník, trvá neujasněnost použití testů v DRG, jehož pomocí se hradí lůžková zdravotní péče, kde rovněž chybějí jasná pravidla.
Další pořádek v oboru by měl podle představ pojišťovny přinést jednotný objednávkový systém vyšetřování a elektronizace oboru. „Elektronizace je nejsnadnější možností, jak vyšetřování kontrolovat, ideálně za situace, kdy bude podepřeno dohodnutými standardy,“ plánuje náměstek Honěk. Připouští však, že zavedení těchto prvků nebude rychlé.
Další podmínkou, aby laboratořím zůstaly úhrady na alespoň stejné úrovni jako loni, je povinnost akreditace. Pokud se jí neprokážou, dostávají za bod jen 50 haléřů. Jenže akreditace není zrovna levný proces, zvlášť když si uvědomíme, že laboratořím nestačí jen jeden glejt, ale v budoucnu možná budou muset mít certifikovánu každou vyšetřovací metodu zvlášť. Klepárník spočítal, že za celý obor vyjdou tyto náklady na cca 150 až 200 milionů korun za rok.
„Rozdíl v úhradě bodu pro akreditované a neakreditované laboratoře je 20 haléřů. Tato politika sice nutí laboratoře k akreditaci, přestože prokazují dodržování kvality práce i jinými povinnými kontrolami, ale zároveň umožňuje neakreditovaným laboratořím dále poskytovat výsledky klinikům ve stejné míře a stejné kvalitě,“ diví se Klepárník.
Jenže akreditace jsou stěžejní i pro VZP a ta je hodlá vyžadovat i nadále. Mají být pobídkou k tomu, aby ji podstoupila ta zařízení, která to myslí s kvalitou vážně. Laboratoře jsou ale jediným zdravotnickým segmentem, kde je v podstatě akreditace povinná. I proto chce Honěk ve spolupráci s odbornou lékařskou společností hledat kompromis a definovat, jak přesně se má postupovat.
Kolektivní vina Ještě více dostaly v úhradách na frak genetické laboratoře. Celý podobor, v němž se ročně protočí kolem 800 milionů korun, doplácí na neuvážené čerpání péče některými centry, která využila ne příliš jasně definovaných pravidel. „Kombinace špatně nastavených kódů, jejich volného výkladu a tím pádem v podstatě nemožné revize vykázaných testů jim umožnila vydělat si velké peníze,“ vysvětluje Skalický. Během několika let to byly stovky milionů korun.
Po jedné z těchto společností, Chambon, již údajně měli zakládat lidé kolem pražského lobbisty Romana Janouška, požaduje VZP vrátit desítky milionů korun za vyúčtované testy, které ovšem prý nebyly smluvně podchycené. Hospodaření této laboratoře, jež nyní patří do stáje sítě Synlab, vyšetřuje i policie. Nový majitel ovšem jakékoli pochybení odmítá.
Pro genetiku jako celek nicméně hodnota jednoho bodu klesla na 50 haléřů. „To je likvidační úhrada a ovlivní, jak bude genetika schopna dodávat vyšetření,“ varuje předseda sdružení privátních laboratoří Privalab Jaroslav Loucký. Na to, že jsou některými společnostmi vykazovány výkony, které nejsou medicínsky indikovány, že jiné jsou vykazovány nesprávně a že jich je nadměrný počet, přitom Společnost lékařské genetiky JEP (SLG) upozorňovala jak zdravotní pojišťovny, tak i ministerstvo zdravotnictví už od roku 2008.
Genetické testy jsou přitom důležité v prenatální diagnostice, v hematologii a onkologii. Výsledky vyšetření například nádoru přímo ovlivňují léčbu pacienta v souladu se stále větším příklonem k tzv. personalizované medicíně, kdy se léčebný postup šije každému nemocnému na míru. SLG loni navrhovala ministerstvu zdravotnictví regulační mechanismy, jak zajistit kontrolu nad genetickými testy a jejich vykazováním.
„K plošnému a neodůvodněnému snížení došlo bez ohledu na odborně a ekonomicky fundované argumenty Společnosti lékařské genetiky a zástupců poskytovatelů z podzimu roku 2012, kdy jsme navrhovali soubor transparentních opatření ke zlepšení revizní činnosti pojišťoven a opakovaně upozorňovali na morální hazard s tím, že snížením hodnoty bodu budou postiženy především ty laboratoře, které v minulosti vyšetřovaly indikovaně a řádně vykazovaly zdravotním pojišťovnám,“ uvádí v dopise náměstkovi ministra zdravotnictví Petru Noskovi předseda SLG Milan Macek spolu s předsedou Asociace center lékařské genetiky Matějem Stejskalem a Jaroslavem Louckým.
Nové regule se ovšem nepodařilo do sazebníku výkonů prosadit již pro letošní rok, ale až od příštího. Zástupci sektoru se tak obávají, že nebude dost peněz na nutná vyšetření. Nicméně VZP tuto obavu nesdílí. „Ani to nejde, protože v hematologii a onkologii je většina markerů vyžadována pro léčebný postup,“ vysvětlil náměstek Honěk.

 

Diabetiků v ČR stále přibývá, loni se jich léčilo přes 841 tisíc

 12.07.2013 08:03
 Zdroj: ČTK

Lékaři bijí na poplach kvůli dlouhodobému nárůstu počtu diabetiků v české populaci. Trend potvrdila také čísla zdravotnických statistiků za loňský rok, podle nichž se léčilo s diabetem přes 841.000 lidí. Bylo to téměř o 16.000 víc než o rok dřív, informovali statistici na svém webu.

 

http://www.tribune.cz/clanek/30505-diabetiku-v-cr-stale-pribyva-loni-se-jich-lecilo-pres-tisíc

 

LabTestsOnline.cz získalo podporu ministra zdravotnictví

Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger Csc., vyjádřil osobní podporu projektu české verze  webového portálu LabTestsOnline.cz a vyzdvihl fakt, vysoké odborné garance projetu, dané partnerstvím s Českou společností klinické biochemie ČLS JEP. Vlastní projekt je určen nejen široké laické veřejnosti, ale má vysoký přínos i pro zdravotnické pracovníky.

Projet viz výše.


         

Dopis ministra zdravotnictví - pdf
Dopis ministra zdravotnictví

Velikost: 20.359 kB

Tisková zpráva EDMA

Členové Evropského parlamentu označili In Vitro Diagnostika za základ zdravotní péče
 
 
Brusel, 28 února 2013 – úterý, 26. února, výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin (ENVI) uspořádali veřejný seminář k výměně názorů na Návrh regulace pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro v Evropě. Politici, představitelé průmyslu, zdravotníci a zástupci zainteresovaných stran jednomyslně zdůraznili roli in vitro diagnostiky jako "kolébku (základ)" zdravotní péče.
 
Hlavním tématem  programu byla nevyhnutelná revize regulačního systému in vitro diagnostik, zaměření regulace na zájem pacientů, společnosti a systémů zdravotní péče. Setkání bylo také zaměřeno na informovaný souhlas, s důrazem na obavy pacientů a uživatelů k poskytování genetických informací.  Jednotliví odborníci včetně Sabine Lecrenier, vedoucí Unit Health Technology&kosmetics, DG  SANCO, Evropská Komise, Sine Jensen, Senior Health Advisor, Dánská Rada spotřebitelů, a Serge Bernasconi, CEO Evropské asociace výrobců diagnostik in vitro (EDMA) zdůraznili hodnotu, kterou do zdravotnického systému přináší IVD v celém rozsahu svého působení.
 
Serge Bernasconi připomenul čtyři důležité oblasti, které vyžadují obrovské úsilí průmyslu – zvýšenou roli Notified Bodies (regulačních orgánů), systematické poskytování klinických důkazů, nový klasifikační systém a ustanovení referenčních laboratoří. Dále dodal, "navrhované nařízení zcela přepracovává regulační systém pro IVD, což má za následek mnohem přísnější požadavky v celém rozsahu. IVD průmysl navrhovaná opatření podporuje, protože výsledkem bude více kontrolovaný a transparentní systém, který bude lépe akceptován v rámci Evropy i mimo ni."
 
Velká část diskuse pod vedením Dr. Laurence Lwoffa, tajemníka Výboru pro bioetiku, Oddělení bioetiky Rady Evropy proběhla kolem etických aspektů medicínských dat, které in vitro diagnostické testy poskytují. DR. Peter Liese  - vedoucí  návrhu nového regulačního nařízení IVD  ve své závěrečné řeči vyjádřil naději v další rozvoj zdravotní péče a to právě díky potenciálu laboratorní diagnostiky in vitro a jejímu účelnému využívání.
 
O In Vitro Diagnostika
In vitro diagnostika (IVD) jsou non invazivní testy, které se používají k diagnostice (potvrzení nebo vyloučení) nemoci a to z odebraného biologického vzorku (krev, moč nebo tkáň). Výsledky testů IVD poskytují cenné informace o funkci jednotlivých orgánů i o celkovém zdravotním stavu. Využívají se nejen pro stanovení diagnózy, skrínink a terapeutické monitorování léčby, ale i pro stanovení prognózy onemocnění a predikci, jak bude organismus na léčbu reagovat.  IVD mají široký rozsah využití od špičkových technologií v klinických laboratořích až k testům pro sebetestování v domácím použití, například  monitorování glukózy nebo těhotenské testy.

Konference Czechmed

CzechMed pořádá výroční konferenci:

Legislativa zdravotnických prostředků a její souvislosti - 2013
Konference se věnuje aktuálním otázkám českého zdravotnictví, v tomto roce zejména pak připravovaným legislativním změnám jak v oblasti regulativy tak i úhrad zdravotnických prostředků.

Diskutovaná témata:
Jednak uslyšíme prezentace a budeme diskutovat o připravovaném zákonu o zdravotnických prostředcích, jeho legislativních souvislostech domácích i zahraničních a o harmonogramu jeho implementace.
Také se budeme věnovat probíhajícím změnám v úhradách zdravotnických prostředků a modelům těchto úhradových systémů v některých evropských zemích.

Přednášející:
- zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR
- zástupci SÚKL
- zástupci zdravotních pojišťoven
- zahraniční odborníci v oblasti zdravotní ekonomiky a úhrad

Termín: 22.března 2013

Místo: Národní technická knihovna – Ballingův sál, Technická 6, Praha 6, Dejvice

Čas: 10:00 – 14:00  (registrace od 9:15,  14:00 – 15:00 občerstvení)

Registrace: konference@czechmed.cz
Registrační
poplatek: 800,- Kč (registrační poplatek je nevratný)

Podrobnosti na www.czechmed.cz


 

 

Nové předsednictvo CZEDMA

Na 15. Valné hromadě CZEDMA bylo zvoleno nové předsednictvo ve složení:

Petr Šmídl - předseda
Lenka Nováková - místopředsedkyně
Blanka Chmelíková - místopředsedkyně
Milena Rikanová - členka předsednictva
Otakar Klepárník - člen předsednictvaIvana
Milan Šrot - člen předsednictva

Přejem mnoho úspěchů v práci.

 

DPH na zdravotnické prostředky v základní sazbě

DPH u diagnostických prostředků in vitro se změnou zákona o DPH ve znění zákona o změněn daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů č. 500/2012 Sb, se od 1.1.2013 přeřazuje se snížené do základní sazby.

Podrobnosti na stránkách Ministerstva financí

Zajímavá diskuse o nákupu zdravotnických prostředků

Diskuse: O nákupu zdravotnických prostředků má rozhodovat management i lékaři. Ale ne jen na základě ceny

9.11.2012

Nákup zdravotnických prostředků je v rozpočtu většiny nemocnic po platových nákladech druhou nejvýznamnější položkou, někdy dokonce vůbec největší. Obzvlášť dnes, kdy je většina poskytovatelů zdravotní péče nucena snižovat náklady, jsou nákupní ceny prvním, na co se pozornost jejich managementu upře. Vznikají proto spory, zda má o nákupech rozhodovat právě vedení nemocnic, nebo lékaři.

Celý článek zde.

 


 

(Tisková zpráva Institutu pro veřejnou diskusi)

Stanovisko k vigilanci 2012/10

Revize stanoviska je k nahlédnutí http://www.czedma.cz/novinky.php?p=detail&id=659.

Valná hromada EDMA

12. října se koná v Bruselu Valná hromada EDMA. Podrobnosti http://www.edma-ivd.eu/component/eventlist/details/241-2012-general-assembly

 

EDMA workshop k IVD 22.11.2012

22.listopadu se koná v Bruselu workshop  "EDMA Workshop on the future IVD Regulation"

Podrobnosti na http://edma-ivd.eu/component/eventlist/details/244-edma-workshop-on-ivd.

 

Kompletátoři ve zdravotnictví ano či ne?

12.09.2012, Czechmed

Obdobně jako i jinde, také u zdravotnických prostředků se služba stává součástí výrobku. Problém není, zda ano nebo ne integrace, ale zda nedochází ke korupci. Rozhovor s prezidentem Czechmed Miroslavem Palátem.

Celý článek přiložen.

Rozhovor s MUDr. Palatem - doc
Rozhovor s MUDr. Palatem

Velikost: 46.592 kB

Nový magazín eZDRAV.cz posílí důvěru k elektronizaci zdravotnictví

Pod názvem eZDRAV.cz byl dnes na českém internetu oficiálně spuštěn první specializovaný portál zaměřený na problematiku elektronického zdravotnictví. Nový odborný internetový magazín přináší aktuální články o možnostech využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnických zařízeních a lékárnách. Ambicí projektu je stát se klíčovým zdrojem informací o eHealth na tuzemském trhu.

Cílem nového magazínu eZDRAV.cz je informovat odbornou i laickou veřejnost o možnostech a výhodách připravované elektronizace zdravotnictví. Redakce plánuje úzce spolupracovat s předními odborníky na oblast eHealth, a to jak z medicínské, tak firemní oblasti. Zájemci na stánkác www.ezdrav.cz naleznou pravidelně aktualizované informace z trhu včetně hodnocení související legislativy či zpráv z odborných veletrhů a konferencí.

Čtenářům nový projekt nabídne aktuální informace, hodnotná fakta z trhu, seriózní průzkumy či komentáře stěžejních odborníků. Součástí portálu eZDRAV.cz bude navíc přehledný katalog specializovaných firem, které působí v oblasti elektronického zdravotnictví. Pro odbornou veřejnost budou připraveny články s vysokou informační hodnotou. Na své si přijdou i pacienti, kteří se budou moci v rámci projektu podělit o své praktické zkušenosti.

Nový tajemník

Novým tajemníkem naší asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro CZEDMA se stal pan Ivo Rek. Přejeme mu úspěšné působení v jeho nové funkci.

Kontakty na něj jsou v sekci CZEDMA - předsednictvo, nebo kontakty. 

Finanční aspekty v oblasti ZP - seminář 5. dubna

Institut profesní přípravy
Ing. Stanislava Holubová

pořádá pro výrobce, dovozce, distributory, dodavatele a prodejce zdravotnických prostředků vč.servisních organizací
a  odborné pracovníky zdravotních pojišťoven působících v ČR odborný seminář

Finanční aspekty v oblasti zdravotnických prostředků
v roce 2012 s předpokládaným střednědobým výhledem a další aktuální informace

Přednášejí:  vedoucí a odborní pracovníci Ministerstva zdravotnictví, Svazu zdravotních pojišťoven ČR a České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků


Praha, 5. dubna 2012
Praha 8 –„Bílý dům“

 

Pozvánka - doc
Pozvánka

Velikost: 68.096 kB

Výběrové řízení na tajemnici asociace CZEDMA

CZEDMA Česká asoiace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro, vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce tajemnice asociace. Kvalifikační požadavky jsou v příloze. Zájemci o tuto činnost nechť zašlou svoje CV do 10. března 2012 na adresu striz@czedma.cz, popř. v písemné formě  na adresu kanceláře CZEDMA, Na Ořechovce 475/58, 162 00 Praha 6.

V případě dotazů prosím kontaktujte výkonného ředitele.

Kvalifikační předpoklady - doc
Kvalifikační předpoklady

Velikost: 58.88 kB

EDMA má nové logo - tisková zpráva

PRESS RELEASE
28 November 2011

“DIAGNOSTICS FOR HEALTH”: EDMA UNVEILS BRAND NEW LOGO AND TAGLINE
Brussels, 28 November - Today, the European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA) is proud to present for the first time its brand new logo and tagline, following an exciting and comprehensive rebranding exercise. This process has been identified as a crucial component in EDMA’s determination to drive forward its activities to substantially enhance the voice and recognition of the in vitro diagnostics industry at the European level over the coming years.

Capitalising on the increasing importance of the in vitro diagnostics industry in the formulation and implementation of European healthcare policy, the new logo will serve to firmly and distinctly anchor EDMA in the minds of all relevant stakeholders as the driving-force behind the industry’s active engagement with key European policymakers and other healthcare associations. It is envisaged that the design chosen – one that is minimalist, yet truly distinctive in royal blue and red – will be an excellent asset in the future work of EDMA as it completes its first major rebranding in over five years.

EDMA President, Dr Jürgen Schulze, commented on the new logo: “This is undoubtedly an exciting time for EDMA, as we work towards completing the rebranding and the logo and tagline are absolutely essential parts of this project. We want the logo to highlight to our members and all of the stakeholders who we actively and regularly engage with a sense of modernity and energy. It allows us to move forward into a decisive new stage of EDMA’s work, which is reflected also by our increasing cooperation with global IVD associations in order to address increased opportunities and challenges for our industry in a globalised world economy. Together, our aim is to contribute towards the formulation of policies that will allow the positive development and deployment of innovative diagnostics in both Europe and further afield.”

Following the official switch to the new logo, EDMA will also launch very soon a brand new, fully modernised and updated website and a new-look newsletter to be the final stages of the rebranding process.   

About EDMA:
EDMA, the European Diagnostic Manufacturers Association, represents national associations and major companies engaged in the research, development, manufacture or distribution of In Vitro Diagnostic (IVD) tests in Europe. Through its membership, EDMA represents in total more than 500 companies across Europe. The mission of EDMA is to raise awareness of the importance, usefulness and added value that diagnostic information can provide to healthcare. For this purpose, EDMA cooperates with European institutions, patients groups, trade associations, health professionals and academia to support an appropriate regulatory system, to work towards a realistic economic environment for healthcare in Europe and to be an effective voice in globalisation.

EDMA tisková zpráva o vývoji evropského trhu s IVD

 PRESS RELEASE
15 November 2011

THE EUROPEAN IN VITRO DIAGNOSTIC (IVD) MARKET IN 2010
The European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA) today released its estimates for the 2010 revenues generated by the IVD industry in Europe. The IVD market revenues of € 10.5 billion represent only 0.8% of the Total Healthcare Expenditure.
Brussels, 15 November 2011 – The EDMA figures include macroeconomic and healthcare expenditure data for all EU 27 Member States, as well as for the European Free Trade Association (EFTA).
Major growth was registered in cardiology testing and diabetes. A very strong double-digit growth was observed in the segment related to the management of hospital acquired infections, whereas all other testing areas were stagnant or negative (i.e. routine clinical chemistry and haematology).This explains why revenue growth in 2010 versus 2009 equalled 2%, therefore significantly below the figure recorded in the previous year (3.0%). European average IVD sales as of Total Healthcare Expenditure (THE) remained stable at 0.8%, whereas IVD expenditure per capita reached € 20.6 (therefore slightly increasing from € 20.1).
It is estimated that over 60% of the information held on the patient record comes from diagnostic tests. Despite this figure and the growing awareness that IVD testing is a cost-efficient way of providing information required for earlier diagnosis and management of many diseases, governments around Europe in 2010 have continued, in the attempt to balance budgets, to apply short-sighted limitations on testing volumes and reimbursement.

Germany: In 2010, Germany maintained its position as largest European IVD Market, preceding France and Italy. However, local IVD manufactures saw a slight decrease of revenues (-0.1%) compared to 2009. This was due to a negative trend in the blood tests strips segment as the Federal Joint Committee (Gemeinsamer Bundesausschuss) decided to discontinue reimbursement through the statutory health insurance1 of blood sugar strips for patients suffering from diabetes mellitus 2 who are not treated with insulin.

France:
The French government announced in January 2010 new rules regarding private laboratories (Ordonnance n° 2010-49 of 13 January 2010 related to medical biology), which allow the consolidation of private laboratories. These new rules accelerated physical consolidation of labs as well as procurement consolidation. Total market growth was mainly due to glucose self-testing (+6.40%). Despite robust volume trends, the market without glucose showed a practically flat growth and has seen massive price decreases (from 4 to 28% on 14 key parameters) and significant development on Cost Per Reportable Result (CPRR). Price decrease, development of CPRR combined with more demanding customers created unfavourable conditions for IVD suppliers.

Italy:
Revenue growth amounted to 1.1%. Both the public hospital and the private laboratory markets faced measures to contain healthcare costs and to centralise purchasing. One of the major challenges for the IVD industry remained, however, late payment. Some regions (especially the southern ones) reached peaks of 700 days, forcing both private laboratories and IVD companies (especially SMEs) out of business.

Spain: The market grew by only 0.5%. This relatively modest growth was due to extreme price pressure. The issue of late payment, affecting other Mediterranean countries, touched Spain too. Tender centralisation and further predicted restrictions are expected to pose several challenges to Spanish IVD manufacturers.

UK:
The UK remains a peculiar case in the EU-27 scenario as there are currently no plans for a ‘reimbursement’ system for IVDs. There is, nonetheless, continuing pressure to reduce the costs of the pathology service and this is leading to consolidation of laboratories. In addition, there are targets for reducing the overall spend on goods and services for the whole of the National Health Service (NHS) alongside of the introduction of legislation, which will make very significant changes in the way the NHS operates. Traditionally, almost all laboratory-based IVD testing in the UK takes place in NHS laboratories, which are part of NHS hospitals. However, there continues to be an increasing trend towards the private sector either in joint ventures with the NHS or as private laboratory services. In addition, NHS hospitals are purchasing laboratory services from providers in the form of comprehensive Managed Service Contracts, which transfer all risk associated with service provision to a single lead supplier, and also save them VAT, as this does not apply to services.

Switzerland:
The reimbursement rates of IVD tests performed in doctors’ offices have been reduced by the Federal Government. As a consequence, for financial reasons, a number of doctors’ office laboratories ceased to operate, creating a transfer of testing to larger commercial laboratories. This explains the 1.6% decline of the market.

Portugal
: In 2010, the Portuguese IVD market decreased by 1.0%. The Stability and Growth programme contained a number of measures that impacted negatively on the IVD industry. In particular, the revision of the list of reimbursed tests, the reduction of reimbursement levels and the introduction of mandatory electronic prescriptions led to a decrease in the prescription of tests. Moreover, the concentration of the public hospitals and the arrival of international laboratory chains on the Portuguese market created new rules on the negotiations for both public tenders and the private sector. As for Italy, Spain and Greece, a crucial challenge for the diagnostics industry in Portugal consisted of late payment, with the national average reaching 379 days.

Austria: Growth in Austria equalled 2%. The relatively moderate trend was influenced by a flat market in blood glucose monitoring, which makes up for almost 20% of the local market. No new major players entered the market and despite the fact that all companies were under heavy price pressure, the scenario did not change significantly. Some major tenders in hospitals (which usually result in lower prices and hence have an impact on market growth) were however shifted to 2011.

Greece: Greece has entered a period of deep recession and since April 2010 is under the strict surveillance of the EU and the IMF. Most testing takes place in public hospitals and laboratories and, in the context of the current economic crisis, a series of changes has been introduced, reducing reimbursement dramatically, both with regards to new and old tests alike, and restricting testing volumes and budgets. The chronic deficit in health funding experienced for the last 16 years has resulted in the longest payment delays across Europe (i.e. around 1400 days). The target for 2010 was to reduce the relevant expenditure by 50%, and the 2011 budgets provide for a further 50% reduction as the Public Health deficit is considered a basic constituent of the general deficit by the EU and IMF. Among the changes announced are a new public hospitals supplies’ system, involving centralised supplies by a private contractor, mergers of public hospitals and the implementation of price control mechanisms by the Ministry of Health. A DRG (Diagnostic Related Groups) system will be introduced to Greek hospitals.

Hungary: A cap is foreseen in the budget for laboratory tests, and it was the same figure in HUF like in the previous years since 2002. The main cause of the negative revenue trend (-4.2%) is to be linked with the increased energy and labour costs. Consequently the share of reagents in the fixed budget was reduced.

The results presented below are based on individual estimates made in 27 European countries and EFTA:

· 12 countries participating in the European Diagnostic Market Statistics (EDMS) programme: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Italy, Portugal, Spain, Switzerland, the Netherlands, and the UK.
· The National Association Members of EDMA and the EDMA Market Research Committee have estimated the IVD market in 15 other countries not participating in the EDMS programme: Bulgaria, Cyprus, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, and Sweden.

The EDMA figures per country are compiled from the “European Diagnostic Market Statistics” (EDMS) programme (where companies report invoiced sales of reagents, instruments and consumables to an independent auditor, CIP, based on the EDMA Classification), in association with the EDMA Market Research Committee and the National Associations members of EDMA.
More than 85% of the market is covered by EDMS, ensuring the reliability and objectiveness of the information provided by EDMA and its members. EDMA encourages all companies and countries to participate to the EDMS programme, which is the largest In Vitro Diagnostic audit in Europe and the most accurate source of information to understand and predict market trends.

Notes:

* The applied exchange rates are the 2010 annual average exchange rates published by Oanda (www.oanda.com). Applying a single exchange rate to both 2009 and 2010 sales data eliminates possible fluctuations of market size and market growth due to exchange variations.

* The data regarding population and healthcare expenditure are from the annual OECD report.

* UK data does not reflect the market share of companies which do not participate in EDMS.

* Swiss data include Lichtenstein.

About In Vitro Diagnostics:
In Vitro Diagnostics (IVDs) are non-invasive tests performed on biological samples to diagnose or exclude a disease. They are used for disease screening, therapy monitoring and to ensure the safety of the blood used in transfusions. IVDs have a broad scope ranging from sophisticated technologies performed in clinical laboratories to simple self-tests, such as for pregnancy.

About EDMA:
EDMA, the European Diagnostic Manufacturers Association, represents national associations and major companies engaged in the research, development, manufacture or distribution of In Vitro Diagnostic (IVD) tests in Europe. Through its membership, EDMA represents in total more than 500 companies across Europe. The mission of EDMA is to raise awareness of the importance, usefulness and added value that diagnostic information can provide to healthcare. For this purpose, EDMA cooperates with European institutions, patients groups, trade associations, health professionals and academia to support an appropriate regulatory system, to work towards a realistic economic environment for healthcare in Europe and to be an effective voice in globalisation.

EDMA Contact: Miriam Gargesi, EDMA Public Affairs and Communications Director
(Tel. +32 2 777 02 79). For more information, please visit the EDMA website.
Place des Maïeurs 2  B-1150 Brussels  +32 2 772 2225 tel  +32 2 772 2329 fax 
www.edma-ivd.be  
 
 

Veřejné zakázky ve zdravotnictví

Asociace Czechmed spolu s Asociací nemocnic České republiky si Vás tímto dovolují pozvat na seminář – 

Veřejné zakázky ve zdravotnictví

• Místo konání – Národní technická knihovna – Technická ul.č.6,  160 80 Praha 6 – Dejvice
• Čas – 22.6.2011 – od 10 do 14 hodin. (registrace od 9:15, občerstvení 14-15 hod.)
• Seminář moderuje Mgr. Jaroslav Hořejší
• Program bude dostupný v nejbližších dnech na stánkách www.czechmed.cz
• Účastnický poplatek 800,- Kč
• Registrace na konference@czechmed.cz, pro registraci prosím uveďte jméno a příjmení, fakturační údaje a poštovní adresu, na kterou má být zaslána faktura. Registrační poplatek je nevratný.

Nové předsednictvo CZEDMA

Na 13. Valné hromadě CZEDMA bylo zvoleno nové předsednictvo ve složení

Petr Šmídl - předseda
Lenka Nováková - místopředsedkyně
Blanka Chmelíková - místopředsedkyně
Ivana Holoubková - členka předsednictva
Marta Řežábková - členka předsednictva
Otakar Klepárník - člen předsednictva

Přejem mnoho úspěchů v práci.

Tisková konference k Lab Tests Online

V letošním roce byla spuštěna nová webová verze polpulárního informačního internetového systému o laboratorní diagnostice, laboratorních vyšetřeních a jejich vazbách na sreening, a různé nemoci, www.labtestsonline.cz. Při této příležitosti se koná tisková konference 3. března v 10.00 hod. ve Faustově domě, Praha 2, Karlovo náměstí 40. 
Pozvánka - pdf
Pozvánka

Velikost: 147.045 kB

PF 2011

Veselé vánoce a šťastný nový rok a dále mnoho pracovních úspěchů,  zdraví a spokojenost v osobním životě přeje za všechny členy České asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro CZEDMA

předsednictvo

Plná velikost do nového okna

Pracovní seminář CZEDMA

Seminář je úspěšně za námi.

CZEDMA česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro

pořádala ve spolupráci s ČSKB ČLS JEP pracovní seminář

„Řízení kvality IVD při vývoji, výrobě a použití v klinických laboratořích“

PRAHA 15. listopadu 2010 ve 13.00 hod.

MÍSTO:    Konferenční centrum Paláce Charitas,
                Karlovo nám. 5, Praha 2.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 
13.00 – 14.30
1. Legislativní vývoj řízení kvality celého procesu laboratorní diagnostiky
Lubomír Stříž (CZEDMA)

2. Povinnosti výrobce k řízení kvality v Evropské unii, revize Direktivy 98/79 EC IVD a dalších dokumentů
Eva Sýkorová (Immunotech)
Petr Šmídl (Immunotech)
 
3. Vlastní příspěvky výrobce ke zvyšování úrovně řízení kvality
Petr Šmídl (Immunotech)
Lenka Nováková (Roche)
 
4. Systém externí kontroly kvality
Marek Budina (SEKK)

5. Nejnovější trendy v interním hodnocení kvality práce laboratoře
Petr Svoboda (Bio-Rad)

6Vigilance ZP z pohledu dozorového orgánu
Ivana Justová(SUKL)

14.30 – 15.00   
přestávka, občerstvení

15.00 – 16.15
7. Laboratoř stav a trendy systémů řízení kvality
Tomáš Zima (VFN Praha)

8. Akreditace – relevantní požadavky auditorů
Petr Zdilna (ČIA)

9. NASKL - proces zvyšování kvality práce klinických laboratoří, příprava k akreditaci a ověřování kvality práce klinických laboratoří
Antonín Jabor (NASKL)

10. Úvod k případovým studiím
Petr Šmídl (CZEDMA)

11. Případové studie
Petr Šmídl (Immunotech)
Lenka Nováková (Roche)

16.15 – 16.45

12. Diskuze

Pozvánka na seminář - pdf
Pozvánka na seminář

Velikost: 1628.308 kB

Lab Tests Online v novém kabátě

Lab Tests Online, webový portál, který dává komplexní informace o laboratorní diagnostice, o jednotlivých vyšetření a je určený jak pro laiky, tak i pro odbornou veřejnost, vstoupil do další etapy svého úspěšného vývvoje. Po delší době intenzivních prací by představen nový, atraktivní design webových stránek a rozšířily se i další informace o vyšetřeních a také o sreeningu. Čtěte www.labtestsonline.cz.

Lab Tests Online – nový webový portál určený ke komplexní informaci o jednotlivých laboratorních vyšetřeních, o testech pomocí diagnostiky in vitro. Je směřovaný zejména na pacienta, na laického uživatele, k jeho lepší orientaci a pochopení jednotlivých vyšetření jak při nemoci, tak při preventivních programech. Pro zdravotnické pracovníky může sloužit pro rychlou, aktuální orientaci o laboratorních vyšetřeních. Přináší ucelené informace o laboratorní diagnostice, o jednotlivých analytech, jejich interpretaci, které každý lékař provádí nejen ke zjištění nemoci, jejího průběhu či určení prognózy, ale významnou měrou i při preventivních prohlídkách a screeningových programech...

Novela zákona o zdravotních prostředcích č.196/2010

Informace o novele zákona o zdravotnických prostředcích
25.6.2010, SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že dne 16. června 2010 nabyl účinnosti zákon č. 196/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
Tento zákon částečně zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/47/ES ze dne 5. září 2007 a upravuje:
a) podmínky pro používání zdravotnických prostředků,
b) klinické hodnocení zdravotnických prostředků,
c) předepisování, výdej, nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků,
d) instalaci, instruktáž, používání, údržbu, servis a evidenci zdravotnických prostředků,
e) oznamovací povinnosti,
f) výkon státní správy a dalších činností v oblasti zdravotnických prostředků,
g) kontrolu a
h) pokuty.
Novela zákona nově přerozděluje kompetence státních orgánů v oblasti zdravotnických prostředků.

Změny v oblasti klinického hodnocení s dopadem na činnost SÚKL
Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv je předkládána dokumentace ke klinické zkoušce.
O záměru provést klinickou zkoušku, před jejím zahájením, musí být informován na formuláři, který je uveden jako příloha č. 16 k nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů nebo na formuláři, který je uveden jako příloha č. 12 k nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví  technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.
Státní ústav pro kontrolu léčiv:
· vydá stanovisko k písemnému oznámení zadavatele o záměru provést klinickou zkoušku,
· musí být zadavatelem neprodleně informován při předčasném ukončení nebo přerušení klinické zkoušky,
· eviduje etické komise ustavené u poskytovatelů,
· provádí koordinaci klinických zkoušek a je-li to nezbytné zabezpečuje další    opatření s tím spojená. 

Změny v oblasti šetření nežádoucí příhod s dopadem na činnost SÚKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv:
· monitoruje průběh šetření nežádoucích příhod prováděných výrobci,
· informuje Komisi a ostatní členské státy o nežádoucích příhodách včetně opatření přijatých nebo zvažovaných,
· monitoruje provádění nápravných opatření stanovených výrobcem a zveřejňuje informace uživatelům.

V souvislosti s oznamováním nežádoucích příhod došlo k následující změně:
· v případě, že výrobce oznámí SÚKL nežádoucí příhodu, ostatní subjekty uvedené v § 32 odst. 1 tuto povinnost již nemají.

Společné stanovisko MZ ČR a SÚJB k otázce nakladání s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny

V reakci na dotaz CZEDMA na IVD obsahujících látky klasifikované zákonem č. 281/2002 Sb. jako vysoce rizikové nebo rizikové biologické agens a toxiny, vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Státní úřad pro jadernou bezpečnost společné stanovisko (viz. příloha).

Toto stanovisko k výkladu zákon č.281/2002 Sb. o vysoce rizikových a rizikových biologických agens a toxinech naleznete zde, popř. v příloze.

Stanovisko MZd a SUJB - pdf
Stanovisko MZd a SUJB

Velikost: 1279.371 kB

Tisková zpráva Czech Med z 1.3. 2010

Zajímavou reakci České asociace dodavatelů zdravotních prostředků CzechMed na článek uveřejněný v Medical Tribune 24.2. "Korupce začíná už při vymýšlení zakázek", přináší jejich tisková zpráva z 1.3.2010.

CZEDMA se plně připojuje k této tiskové zprávě. Spolu s CzechMedemAsociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků AVDZP jsme vydali Poziční dokument k současným požadavkům na dokumentaci zdravotnických prostředků, který má sloužit k pomoci a orientaci pracovníkům ve zdravotnictví. Tento je k nahlédnutí ve veřejných dokumentech.

Tisková zpráva EDMA k volbám evropských komisařů

Viz sekce EDMA - Tisková sdělení

PerkinElmer je členem EDMA

PerkinElmer se stal 39. korporátním čelnem EDMA. Podrobnosti v sekci EDMA tiskové zprávy.

Lab Tests Online je nyní v Rumunsku a ve Francii

Lab test Online - nekomerční webový portál o laboratorní diagnostice, určený zejména pro laické pacienty se rozšířil i do Francie a Rumunska. Podrobnosti v EDMA - tisková sdělení.

Inverness Medical Innovations je novým členem EDMA

Firma Inverness Medical Innovations stala novým, 40. korporátním členem EDMA. Více v tiskových sděleních EDMA.

Firma Sysmex otevřela nové edukační centrum

Zpráva společnosti Sysmex CZ s.r.o.

Vážená paní, Vážený pane,

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 2.7. 2009 jsme slavnostně otevřeli moderní Edukační centrum pro potřeby praktického vzdělávání odborníků v oblasti laboratorních oborů z celé České a Slovenské republiky. Edukační centrum se nachází v Brně v sídle naší společnosti.

Slavnostní otevření proběhlo za účasti jeho excelence velvyslance Japonska v ČR – Chikahito Harady, prezidenta a nejvyššího představitele naší společnosti Sysmex Corporation Japan – Hisashi Ietsugu, člena představenstva Sysmex Corporation Japonsko – Yukio Nakajimy a dalších významných hostů a odborníků z České a Slovenské republiky.

V rámci tiskové konference, kde byl představen projekt edukačního centra, vystoupili jednotliví účastníci se svými projevy. Po slavnostním přestřižení pásky a Daruma Ceremony (tradiční japonský zvyk), následovala vlastní prohlídka laboratoře a výukových prostor firmy SYSMEX CZ s.r.o.

Další podrobnější informace a fotografie ze slavnostního otevření naleznete na našich internetových stránkách www.sysmex.cz

Pokud máte zájem o další informace, případně návštěvu našeho edukačního centra, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktních adresách nebo na office@sysmex.cz

Váš kolektiv

Sysmex CZ s.r.o.

 

Nový Newsletter z Pliva-Lachema Diagnostiky

Také PLIVA-LACHEMA Diagnostika s.r.o. se připojila k diagnostickým firmám, které vydávají svůj firemní časopis. Vyšlo první číslo a přejeme jim, aby se další zrodilo co nejdříve. Podrobnosti v sekci "IVD-časopisy".

QIAGEN - nový korporátní člen EDMA

Firma QIAGEN  se stala novým, 39. korporátním členem EDMA. Více v tiskových sděleních EDMA.

 

Český rozhlas Leonardo, rozhovor s prof. Englišem

Rozhovor s prof. Englišem v českém rozhlase Leonardo o klinické biochemii, který byl odvysílán 12. ledna 2009, si můžete pustit zde.

Co by měl vědět moderní pacient o vyšetření z krve, moče

Záznam včerejšího rozhovoru prof. Racka a Ing. Novákové na CRo 2 (pořad Host do domu, Hovoři k Vám lékař, na téma "Co by měl vědět moderní pacient o vyšetření z krve (ev. moče)" je zde. 

Lab Tests Online - česká laboratorní příručka pro širokou laickou a odbornou veřejnost, která poskytuje utříděné informace o jednotlivých laboratorních vyšetřeních. Její odbornost je garantováná ČSKB. Najdete ji na www.labtestsonline.cz.

Hovory o vědě - živé vysílání o Labtestsonline

Český rozhlas Radio 6 ve své pravidelné rubrice "Hovory o vědě" uveřejnil ve svém vysílání dne 31.10. v 19:30 rozhovor se členy Národní koordinační komise Ing. Lenkou Novákovou a prof. Jaroslavem Rackem o nové příručce laboratorních testů Labtestsonline. Záznam pořadu můžete slyšet zde.

Lab Tests Online - česká laboratorní příručka pro širokou laickou a odbornou veřejnost, která poskytuje utříděné informace o jednotlivých laboratorních vyšetřeních. Její odbornost je garantováná ČSKB. Najdete ji na www.labtestsonline.cz.

 

Hovory o vědě na Českém rozhlase, hovory o Lab Tests Online

I Český rozhlas zaznamenal nový webový portál-laboratorní příručku Lab Tests Online a rozhovor s Lenkou Novákovou a Jaroslavem Rackem na toto téma uveřejní ve svém vysílání 31.10. v 19:30. Pořad můžete slyšet na
frekvenci středních vln 639, nebo na www.rozhlas.cz/cro6 buď v rubrice Živé vysílání, nebo v rubrice Rádio na přání, kde stačí zadat datum vysílání a název pořadu.

Lab Tests Online - laboratorní příručka pro širokou laickou a odbornou veřejnost, která poskytuje utříděné informace o jednotlivých laboratorních vyšetřeních. Odbornost je garantováná ČSKB.

Tiskové sdělení EDMA k otevření české verze LabTestsOnline

EDMA vydala tiskové sdělení k zprovoznění české verze stránek www.labtestsonline.cz. Najdete je zde.

Tisková konference k zprovoznění Lab Tets Online

Dne 14.10.2008 se koná ve Faustově domě tisková konference

Dne 10.10.2008 zahájila provoz mezinárodní webová příručka laboratorních testů v českém jazyce s adresou www.labtestsonline.cz. Jejím posláním je pomoci pacientům a lékařům lépe poznat stále se rozšiřující množství laboratorních testů a jejich význam pro prevenci, určení diagnózy a úspěšnost léčby širokého spektra různých onemocnění.
Česká verze této příručky byla spuštěna u příležitosti oslav 50. výročí založení České společnosti klinické biochemie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS ČSKB).
Příručka LabTestsOnline vznikla před sedmi lety v Americe a velmi rychle expandovala do celého světa. V USA je navštěvována více než jedním milionem čtenářů měsíčně, se zahájením spolupráce s EDMOU a otevíráním nových jazykových verzí v Evropě pak tento počet vzrostl na 1,6 milionu lidí za měsíc a stále se zvyšuje. Díky spolupráci lékařských odborných společností a výrobců diagnostik in vitro (IVD) byla přeložena do mnoha jazyků, mj. do italštiny, němčiny, španělštiny, maďarštiny a  polštiny. V říjnu 2008 se připojuje verze v češtině, dále bude následovat řečtina a  probíhají jednání o zahájení překladů do portugalštiny a francouzštiny.

Na konferenci vystoupí:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Předseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP polečnosti klinicí biochemie a laboratorní
Přednosta Ústavu klinické biochemie a laboratorní medicíny 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Předseda Národní koordinační komise LabTestsOnline.cz
Přednosta Ústavu klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň

Ing. Lenka Nováková
Členka Národní koordinační komise LabTestsOnline.cz
Předsedkyně společnosti CZEDMA (Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro)

Ing. Lubomír Stříž
Člen Národní koordinační komise LabTestsOnline.cz
Výkonný ředitel společnosti CZEDMA (Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro)

 

Lab Tests Online startuje

Dlouho očekávaný a inzerovaný webový portál Lab Tests Online zahájí dne 10. říjma tr. provoz. Jedná se o mezinárodní webovou příručku laboratorních testů v českém jazyce s adresou www.labtestsonline.cz.

Jejím posláním je pomoci pacientům a lékařům lépe poznat stále se rozšiřující množství laboratorních testů a jejich význam pro prevenci, určení diagnózy a úspěšnost léčby širokého spektra různých onemocnění.
Česká verze této příručky bude spuštěna u příležitosti oslav 50. výročí založení České společnosti klinické biochemie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS ČSKB).

Příručka LabTestsOnline vznikla před sedmi lety v Americe a velmi rychle expandovala do celého světa. V USA je navštěvována více než jedním milionem čtenářů měsíčně, se zahájením spolupráce s EDMOU a otevíráním nových jazykových verzí v Evropě pak tento počet vzrostl na 1,6 milionu lidí za měsíc a stále se zvyšuje. Díky spolupráci lékařských odborných společností a výrobců diagnostik in vitro (IVD), sdružených pod Evropslou asociací výrobců IVD EDMA, byla přeložena do mnoha jazyků, mj. do italštiny, němčiny, španělštiny, maďarštiny a  polštiny. Díky České asociaci výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro - CZEDMA a odborné společnosti ČSKB může se v říjnu 2008  připojit i česká verze, dále bude následovat řečtina a  probíhají jednání o zahájení překladů do portugalštiny a francouzštiny.

 

© 2006, CZEDMA, všechna práva vyhrazena.

NAVRCHOLU.cz