Magazín CZEDMA

CZEDMA

CZEDMA je zájmové sdružení právnických osob s názvem Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro a bylo založeno jako právnická osoba dle §20f občanského zákona v březnu 2001. Je zapsáno v registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6, pod č.reg. ZS 40/1/01 ze dne 9.5.2001.

plus_cerna.png

MedTech Europe - Kodex etické obchodní praxe

Kodex etické obchodní praxe - viz příloha

Obsah

 

Úvod. 4

Propagace etického odvětví4

Klíčová legislativa. 4

Cíle a principy kodexu. 5

Výklad kodexu. 7

Správa kodexu. 7

Implementace a přechodné období7

Přechodné období pro postupné zrušení přímé podpory účasti OZP na Vzdělávacích akcích organizovaných třetími osobami a pro přednášející OZP na satelitních symposiích. 8

ČÁST 1: Směrnice o interakcích s Odborníky na zdravotníky péči a Organizacemi zdravotní péče. 9

1 Obecná kritéria pro akce. 10

1. Program akce. 10

2. Lokalita a místo konání Akce. 10

3. Hosté. 12

4. Přiměřené pohoštění12

5. Cestovné. 13

6. Transparentnost14

2 Vzdělávací akce organizované třetími osobami16

1. Vzdělávací konference organizované třetími osobami16

-       a. Vzdělávací granty. 16

-       b. Propagační činnost16

-       c. Satelitní symposia. 17

2. Školení o procesech organizovaná třetími osobami17

3. Přechodné období: Podpora jednotlivých Odborníků na zdravotní péči na Vzdělávacích akcích organizovaných třetími osobami18

3. Akce společnosti19

1. Obecné principy. 19

2. Školení o výrobcích a procesech a Vzdělávací akce. 19

3. Prodejní, propagační a jiná obchodní setkání20

4. Granty a charitativní dary. 21

1. Obecné principy. 21

2. Charitativní dary. 22

3. Vzdělávací granty. 24

4. Výzkumné granty. 25

5 Ujednání s konzultanty. 27

1. Obecné principy. 27

2. Kritéria pro skutečná konzultační ujednání27

3. Odměna a spravedlivá tržní hodnota. 28

4. Zveřejnění a transparentnost29

6 Výzkum.. 30

1. Výzkum iniciovaný členskou společností30

2. Zpětné hodnocení výrobku Členskou společností po jeho uvedení na trh. 31

3. Výzkum iniciovaný třetí osobou. 31

7 Odměny. 32

8 Vzdělávací věci a dárky. 33

9 Předváděcí výrobky a Vzorky. 35

1. Obecné principy. 35

2. Předváděcí výrobky (Demo)36

3. Vzorky. 36

ČÁST 2: Principy rozhodování sporů. 38

ČÁST 3: Slovníček a definice. 41

 Další 
 
Novinky, aktuality, oznámení
archiv novinek

Nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746

5. 5. 2017 vyšel v Úředním věstníku Evropské unie text NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro...

Předsednictvo CZEDMA

V pátek 24. března 2017 od 13.00 hod, se koná ve firmě Roche Diagnostics, Karlovo nám. 17, Praha předsednictvo CZEDMA. Členová asociace jsou vítáni....

Copyright 2017 CZEDMA
Vyrobil CONTIMEX spol. s r.o.
Běží na CMS PRO-WEB

CZEDMA
Na Ořechovce 475 / 58, 162 00 PRAHA 6
E-mail: czedma@czedma.cz